12 Ağustos 2009 Çarşamba

Hz. Mehdi kaç yaşında gönderilecek?
Hz. Mehdi kaç yaşında gönderilecek?

Hadislerde belirtilen, Hz. Mehdi (a.s.)'nin gönderildiği yaşlardan kasıt, onun görevine başlayacağı, insanların kendisini tanıyacakları ve faaliyetini görüp izleyecekleri yaşlardır.Yaşı 30 ile 40 arasında olduğu halde gönderilecektir... Mehdi benim evlatlarımdandır. 40 yaşlarındadır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 41)Mehdi benim neslimdendir. O 40 yaşındadır. Sanki yüzü parlak bir yıldızdır...

(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")


"O genç bir adamdır." (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")


İstidatlı insanlar onu kalkık burnu, kara kirpikleri, yanağındaki

izden tanırlar. İsmi Muhammed (Peygamberimiz (sav)’in Hz. Mehdi (a.s.)’ye verdiği isimdir), boyu ortanın üzerinde, yüzü yakışıklı ve saçları güzeldir.(Şeyh Kemalüddin Bin Talha, Yanubil Müvedde, Sayfa: 410)http://us2.harunyahya.com/Detail/T/7EZU2FZ0164/productId/13534/HZ._MEHDI_(A.S.)_YI_SAMIMI_INSANLAR__ALAMETLERINDEN_TANIYACAKTIR

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder